МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ" працює над впровадженням Міжнародного Соціального стандарту SA 8000.

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних норм .

Соціальна відповідальність 8000

Міжнародний стандарт

Згідно Міжнародного Соціального Стандарту

Червень 2014

 SA8000®: 2014

Змінює попередні версії: 2001, 2004 та 2008

Офіційною мовою цього стандарту та супровідних документів є англійська. У випадку невідповідності між версіями посилання будуть  повертатися до англійської версії за замовчуванням. 

 

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. Однак, сертифікація можлива лише для конкретної робочої дільниці.

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

Зміст

I. ВСТУП

1. Мета і сфера застосування

2. Система управління

II. НОРМАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

III ВИЗНАЧЕННЯ                                                                                                            

1. Повинен

2. Може

3. Дитина

 4. Дитяча праця

5.Колективна угода

 6. Коригувальна дія

7. Запобіжні заходи

 8. Примусова або обов'язкова праця

9. Надомний працівник

10Торгівля людьми 

11. Зацікавлені сторони

12. Прожитковий мінімум

13. Невідповідність

14. Організація

15. Персонал 

16. Працівник

17. Приватне агентство зайнятості

18. Захист дітей при використанні їхньої праці

19. Оцінка ризику

20. Представники працівника  Стандарту SA8000

21. Соціальна діяльність

 22 Залученнязацікавлених сторін

23. Постачальник / субпідрядник

24. Субпостачальник

25. Робоча організація

26. Молодий працівник

IV. ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

I Вступ

1. МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Протягом всього огляду наступних восьми складових елементів Стандарту SA8000, вимоги до цього елементу – Системи Управління - єцентральними для їх правильної реалізації,моніторингу та виконання. Система Управління, відома також, як Соціальна продуктивність, є оперативною картою, яка дозволяє організаціям досягати повного та постійного дотримання  Стандарту SA8000 і при цьому постійно вдосконалюватися.

Впроваджуючи такий елемент, як Система Управління, необхідним пріоритетом є залучення робочої сили та керівництва через процес відповідності до усіх складових елементів Стандарту. Це особливо важливо визначити і виправити невідповідності та гарантувати постійну відповідність.

 II. Нормативні Елементи та Їх Інтерпретація

Компанія повинна дотримуватися місцевого, національного законодавства та інших законів, що застосовуються, переважно промислових стандартів, інших вимог, стосовно яких вона бере на себе забов’язання, а також даний Стандарт. Коли такі закони, стандарти або інші вимоги, стосовно яких компанія бере на себе забов’язання, а також даний Стандарт націлені на один результат, тоді  для працівників повинні скластися найбільш сприятливі умови.

Організація повинна також поважати принципи наступних міжнародних інструментів:

Конвенція МОП 1 (Робочий час – Промисловість) та Рекомендація 116 (Зменшення Робочго Часу)

Конвенція МОП 29 (Примусова праця) та 105 (Скасування примусової праці)

Конвенція МОП 87 (Свобода обєднання)

Конвенція МОП 98 (Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду)

Конвенція МОП 100 (Рівна Оплата Праці) та 111 (Дискримінація –Зайнятість та Професія)

Конвенція МОП 102 (Соціальна Безпека- Мінімальні Стандарти)

Конвенція МОП 131 (Встановлення Мінімальної Заробітної Плати)

Конвенція МОП 135 (Представники Працівників)

Конвенція МОП 138 та Рекомендація 146 (Мінімальний Вік)

Конвенція МОП 155 та Рекомендація 164 (Охорона Праці та Здоровя)

Конвенція МОП 159 (Професійна Реабілітація та Зайнятість - Інваліди)

Конвенція МОП 169 (Корінні та Племінні Народи)

Конвенція МОП 177 (Домашня праця)

Конвенція МОП 181 (Приватні Агентства Зайнятості)

Конвенція МОП 182 (Найгірші Форми Трудової Діяльності Дітей)

Конвенція МОП 183 (Захист Материнства)

Кодекс Практики МОП з Питань ВІЛ/СНІДу та Світу Праці
Загальної Декларації Прав Людини

Міжнародний Пакт про Економічні, Соціальні та Культурні Права

Міжнародний Пакт про Громадянські та Політичні Права

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про Права Дитини

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про Ліквідацію Всіх Форм Дискримінації щодо Жінок

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм Расової Дискримінації

Основні Принципи ООН щодо Бізнесу та Прав Людини

 

III. Визначення(організовані в алфавітному або в логічному порядку)

1. Повиненl:

В цьому стандарті термін «повинен» визначає вимогу.

Примітка: Курсив  був доданий для виразності.

2. Може: В цьому стандарті термін «може»  означає дозвіл. Примітка: Курсив  був доданий для виразності.

3. Дитина: Будь-яка особа, віком до 15 років,  за винятком випадків, коли місцевим законодавством передбачений мінімальний вік для роботи або обов'язкового навчання, що  перевищує даний; у цьому випадку застосовується місцеве законодавство.

4. Дитяча праця: Будь яка робота ,що виконується дитиною ,яка не досягла віку, зазначеного у вищенаведеному визначенні дитини, за винятком випадків, передбачених Рекомендацією МОП 146.

5. Колективна угода: Договір, що визначає правила та умови праці, які обумовлюються між організаціями (наприклад,роботодавцями) або групами роботодавців та однією або більше робочими організаціями.

6. Коригувальна дія: Дія спрямована на усунення причини та першопричини потенційної невідповідності. Примітка: Коригувальна дія застосовується, щоб попередити повторні випадки невідповідності.

7. Запобіжні заходи: Дія спрямована на усунення причини та першопричини потенційної невідповідності. Примітка: Запобіжна дія застосовується, щоб попередити випадок невідповідності.

8. Примусова або обов'язкова праця: робота або послуга, яку людина не запропонувала виконати добровільно та, яка виконується під загрозою покарання або помсти або вимагається як засіб погашення боргу.

9. Надомний працівник: Людина, яка  працює за контрактом з організацією або з її постачальником, субпідрядником, але не працює в приміщеннях організації.

10. Торгівля людьми: Набір, перевезення, переховування або доставка(отримання) людей шляхом залякування, використання сили, обману, або інших форм  примусу з метою експлуатації.

11. Зацікавлені сторони: Особа або група людей, зацікавлених в тому, як реалізується компанією соціальна політика.

12. Прожитковий мінімум:Заробітна плата, отримана працівником за стандартний робочий тиждень в певному місці, достатня для забезпечення гідного рівня життя працівника та її чи його родини. Складовими показниками гідного рівня життя є: їжа, вода, забезпеченість житлом, освіта, охорона здоров’я, транспортні витрати, одяг та інші важливі потреби включаючи забезпечення непередбачуваних подій.

 

13. Невідповідність: Невідповідність вимозі.

14. Організація: Цілісність будь-якої комерційної або некомерційної  структури, відповідальної за реалізацію вимог цього Стандарту, включаючи весь персонал, найнятий організацією.

Примітка: Наприклад, організації включають: компанії, корпорації, ферми, плантації, кооперативи, неурядові організації та державні установи.

15. Персонал: Всі особи прийняті організацією на роботу або за контрактом, включаючи, але не обмежуючись директорами, керівниками, менеджерами, інспекторами, працівниками та тими, хто найнятий на роботу за контрактом: охоронці, працівники їдалень, гуртожитків та прибиральники.

16. Працівник: Весь некерівний персонал.

17. Приватне агентство зайнятості: Будь-який суб'єкт господарювання, незалежний від органів державної влади, який забезпечує один або декілька з наступних послуг ринку праці:

  • Відповідні пропозиції та заяви на працевлаштування, у випадку настання трудових правовідносин, агентство не стає їх учасником.
  • Наймання працівників з метою доступу до них сторонніх суб’єктів господарювання, які призначають їм завдання та контролюють виконання цих завдань.

18. Захист дітей при використанні їхньої праці:Необхідна допомога та дії щодо гарантування безпеки, збереження здоров'я, формування та розвитку дітей, праця, яких використовувалася відповідно до вищенаведеного визначення і яких було звільнено.
19. Оцінка ризику: Процес визначення  політики і норм організації у галузі охорони здоров’я, безпеки та політики праці та визначення пріоритетних, пов’язаних з ними ризиків.

20. Представник(и) працівника Стандарту SA8000: Один або більше представників працівника, вільно обрані працівниками для полегшення спілкування з представником(ами) керівництва та керівництвом з питань, що стосуються Стандарту SA8000. На профспілкових об’єктах представник працівника, повинен бути членом офіційних профспілок, якщо вони бажають надавати послуги. У випадку, коли об’єднання не призначає представника або організація не профспілкова, працівники можуть вільно обрати свого працівника з цією метою.

21. Соціальна ефективність: Досягнення організації визначається повним і постійним дотриманням Стандарту SA8000, який постійно вдосконалюється

22. Участь зацікавлених сторін: Участь зацікавлених сторін, включаючи, але не обмежуючись організацією, профспілками, працівниками, організаціями працівників, постачальниками, підрядниками, покупцями, споживачами, інвесторами, неурядовими організаціями, медіа, місцевими та державними чиновниками.

23. Постачальник / субпідрядник: Будь-який суб’єкт господарювання або особа(и) в ланцюзі поставок, що прямо забезпечує організацію товарами та послугами, та є частиною виробництва товарів або послуг або використовується для нього.  

24. Субпостачальник: Будь-який суб’єкт господарювання або особа(и) в ланцюзі поставок та забезпечує постачальника товарами або послугами, та є частиною виробництва товарів або послуг або використовується для нього.  

25.Робоча організація:Автономне добровільне об'єднання працівників, організоване з метою  сприяння та захисту  прав та інтересів працівників.

26 Молодий працівник: Працівник, що перевищив вік дитини відповідно до вищенаведеного визначення та не досяг 18 років.

IV. Вимоги щодо Соціального Захисту

1. ДИТЯЧА ПРАЦЯ

Критерії:

1.1. Організація не повинна займатися або підтримувати використання дитячої праці, як визначено вище.

1.2, Організація повинна встановити, документувати, підтримувати та поширювати серед персоналу й інших зацікавлених сторін письмову політику та методи захисту дітей, та повинна забезпечити необхідну фінансову та іншу підтримку таким дітям для того, щоб вони могли відвідувати та залишатися в школі до виходу з віку дитини, відповідно до вищезазначеного визначення.

1.3 Організація може найняти молодих працівників, але якщо такі молоді працівники підлягають під місцеве законодавство про обов’язкову освіту, вони повинні працювати тільки в позашкільний час. Ні при яких умовах, час, який витрачається дитиною на шкільні заняття, роботу та проїзд не повинен перевищувати в сукупності 10 годин на день, і ні в якому разі молоді працівники не повинні працювати більше ніж 8 годин на день. Молодим працівникам не дозволяється працювати протягом нічних годин.

1.4 Організація повинна запобігати участі дітей або молодих працівників у ситуаціях на робочому місці або поза ним, що становлять небезпеку для їхнього фізичного та морального здоров’я та розвитку.

2. ПРИМУСОВА АБО ОБОВ’ЯЗКОВА ПРАЦЯ

 

Критерії:

2.1 Організація не повинна використовувати  або підтримувати використання примусової або обов’язкової праці, включаючи працю у в’язницях, як визначено в Конвенції 29, не повинна  зберігати оригінали документів, що посвідчують особу та не повинна вимагати від персоналу жодних застав при прийнятті на роботу.

2.2 Ні організація, ні будь-який інший суб’єкт господарювання, що забезпечує робочою силою організацію не повинен  утримувати будь-яку частину заробітної плати персоналу, вигоду, майно чи документи, з метою примусу такого персоналу продовжувати працювати в організації.

2.3 Організація повинна гарантувати, що оплата праці та витрати на працевлаштування ані частково, ані повністю не будуть стягуватися з працівника.

2.4 Персонал повинен мати право залишити приміщення, де знаходиться робоче місце після завершення  стандартного робочого дня і мати право припинити свою зайнятість, надавши обгрунтовану заяву до своєї організації.

2.5 Ні організація, ні жоден суб’єкт господарювання, який постачає робочу силу організації не повинен займатися або підтримувати торгівлю людьми.

3. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

Критерії:

3.1 Організація повинна забезпечувати безпечні умови праці та вживати ефективних заходів для запобігання можливим нещасним випадкам та професійним травмам або хворобам, що пов’язані або виникають в процесі роботи. Це повинно  мінімізувати або виключати, наскільки це практично можливо, причини всіх небезпек на робочому місці на основі існуючих знань стосовно охорони праці та безпеки в конкретному секторі промисловості та будь яких особливих небезпек.

3.2 Організація повинна оцінити всі ризики на робочому місці для молодих, майбутніх та годуючи матерів, включаючи ті, що виникають у ході їхньої трудової діяльності, щоб забезпечити прийняття всіх розумних заходів задля усунення чи зменшення будь-яких ризиків для їхнього здоров'я та безпеки 

3.3 Якщо ризики виникнення небезпеки на робочому місці залишаються після ефективної мінімізації або усунення причин усіх небезпек, організація повинна, за потреби, надавати персоналу відповідне індивідуальне захисне обладнання, за рахунок компанії. У випадку травми, пов’язаної з роботою, організація повинна надати першу допомогу і сприяти в отриманні працівником послідуючого медичного лікування.

3.4 Організація повинна призначити представника старшого керівництва, відповідального за забезпечення безпечного та здорового середовища на робочому місці для всього персоналу та для виконання вимог цього Стандарту щодо охорони здоров'я та безпеки .

3.5 Комітет з питань охорони здоров'я та безпеки, що складається з добре збалансованої групи представників керівного персоналу та працівників повинен бути заснований та підтримуватися. Якщо інше не передбачено законом, щонайменше, один працівник Комітету повинен бути представником офіційних профспілок, якщо вони бажають надавати послуги. У випадку, коли об’єднання не призначає представника або організація не об’єднана, працівники повинні призначити представника(ів), якщо вони вважають за доцільне. Їхні рішення повинні ефективно бути повідомленні всім працівникам. Комітет повинен періодично проходити підготовку та перепідготовку для того, щоб компетентно дотримуватися постійного поліпшення умов охорони здоров'я та безпеки на робочому місці. Комітет повинен проводити офіційні, періодичні оцінки ризиків для здоров'я та безпеки праці для виявлення та подальшого вирішення поточних та потенційних ризиків для здоров'я та безпеки. Звіти про ці оцінювання та вжиті коригувальні та запобіжні заходи повинні зберігатися. 3.6 Організація повинна на регулярній основі забезпечити ефективне навчання в галузі охорони здоров'я та безпеки, включаючи навчання на місці та, де це необхідно, спеціальне навчання. Таке навчання також повинно повторюватися для нового та перепризначеного персоналу, коли відбувалися інциденти, і коли зміни в технології та / або впровадження нової техніки становлять нові ризики для здоров'я та безпеки персоналу.

3.7 Організація повинна створити задокументовану методику виявлення, запобігання, мінімізації, усунення або реагування на потенційні ризики для здоров'я та безпеки персоналу. Організація повинна вести письмові записи про всі випадки, пов'язані з охороною здоров'я та безпекою, які виникають на робочому місці та в усіх будівлях та ділянках землі, що надаються організацією, незалежно від того, чи вона володіє, орендує або укладає договори з постачальником послуг щодо вищезгаданого майна.

3.8 Організація повинна забезпечити всьому персоналу вільний доступ до : чистих туалетних приміщень, питної води, відповідних приміщень для перекусів, та де це доречно, санітарні приміщення для зберігання продуктів харчування.

3.9 Організація повинна забезпечувати, чистоту й безпеку наданих персоналові місць відпочинку, а також сприяти їх відповідності основним потребам персоналу, незалежно від того, чи вона володіє, орендує або укладає договори з постачальником послуг щодо кімнат відпочинку.

3.10 Весь персонал повинен мати право уникнути неминучої серйозної небезпеки без отримання дозволу від організації.

4. СВОБОДА АСОЦІАЦІЇ І ПРАВО КОЛЕКТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Критерії:

4.1 Весь персонал повинен має право утворювати, приєднуватися та організовувати профспілки (і) за своїм вибором та брати участь у колективних переговорах  від їх імені з організацією. Організація повинна поважати це право та ефективно інформувати персонал про те, що вони мають право приєднатися до обраної ними організації працівників без будь-яких негативних наслідків або нападів з боку організації. Організація не повинна жодним чином заважати створенню, функціонуванню або адмініструванню організації працівників або колективних переговорів.

4.2 У випадках, коли право на свободу об'єднань та укладання колективного договору обмежується законом, організація повинна дозволити працівникам вільно обирати своїх представників.

4.3 Організація повинна гарантувати, що члени профспілок, представники працівників та будь-який персонал, який займається організацією працівників, не піддаватимуться дискримінації, домаганням, залякуванню чи помсті за членство в профспілці та матимуть доступ до своїх колег на робочому місці.

5. ДИСКРИМІНАЦІЯ

Критерії:

5.1 Організація не повинна застосовувати чи підтримувати дискримінацію при прийомі на роботу, оплаті праці, наданні доступу до навчання, підвищенні на посаді, звільненні або виході на пенсію на основі расового, національного або територіального або соціального походження, кастової приналежності, народження, релігії, інвалідності, статі, сексуальної орієнтації, сімейних обов'язків, сімейного стану, членства в профспілці, політичних поглядів, віку чи будь-яких інших умов, які можуть призвести до дискримінації.

5.2 Організація не повинна перешкоджати здійсненню права персоналу дотримуватися принципів чи практики або задоволення потреб, пов'язаних з расовим, національним або соціальним походженням, віросповіданням, інвалідністю, статтю, сексуальною орієнтацією, сімейними обов'язками, членством у профспілках, політичними поглядами чи будь-якими іншими умовами, що можуть призвести до дискримінації.

5.3 Організація не повинна допускати будь яку поведінку, що є загрозливою, образливою, таку, що піддає експлуатації або примушує до сексу, включаючи жести, вирази та фізичний контакт, на робочому місці та у всіх приміщеннях та території, наданих організацією, незалежно від того, чи вона володіє, орендує або укладає договори з постачальником послуг.  

5.4 Організація не повинна змушувати персонал здійснювати перевірку на вагітність чи невинність за будь-яких обставин.

6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ

Критерій:

6.1 Організація повинна з гідністю та повагою відноситися до всіх працівників. Організація не повинна використовувати або допускати використання тілесних покарань, психічного або фізичного насильства або словесного приниження персоналу. Не допускається жодного жорсткого або негуманного поводження.

7. РОБОЧИЙ ЧАС

Критерії:

7.1 Організація повинна дотримуватися чинного законодавства, колективних угод (у разі необхідності) та галузевих стандартів щодо робочого часу, перерв та святкових днів. Стандартний робочий тиждень, не включаючи понаднормову працю, повинен визначатися законом та не повинен перевищувати 48 годин.

7.2 Персонал повинен мати щонайменше один вихідний день за кожен семиденний період. Винятки до цього правила застосовуються лише тоді, коли існують обидві наступні умови:

a) Національне законодавство дозволяє робочий час, що перевищує цю межу; та

б) Діюча колективна угода дозволяє зводити до середнього час роботи, включаючи адекватні періоди відпочинку.

7.3 Вся понаднормова робота повинна бути добровільною, за винятком, як зазначено у пункті 7.4 нижче, не повинна перевищувати 12 годин на тиждень, і не повинна вимагатися на регулярній основі.

7.4 У випадках, коли організація є стороною колективного договору, який становить значну частину його робочої сили, організація може використовувати понаднормову роботу у відповідності з таким договором для виконання короткострокових завдань. Такий договір повинен відповідати іншим вимогам Розділу 7 «Робочий час».

8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Критерії:

8.1 Організація повинна гарантувати. що заробітна плата за стандартний робочий тиждень, не беручи до уваги понаднормову  працю, завжди відповідає, принаймні, мінімальним правовим чи промисловим стандартам, або колективним угодам (у разі необхідності). Заробітна плата повинна бути достатньою для задоволення основних потреб персоналу та забезпечувати певний дискреційний дохід.

8.2 Організація не повинна робити відрахування з заробітної плати в дисциплінарних цілях. Виняток до цього правила застосовується лише тоді, за існування обох наступних умов:

a) Відрахування з заробітної плати в дисциплінарних цілях дозволяються державним законодавством; І

б) Чинна колективна угода, яка дозволяє цю практику.

8.3 Організація повинна надавати працівникам регулярне і докладне обґрунтування складу заробітної плати в письмовій формі за кожен період оплати. Організація повинна гарантувати виплату заробітної плати та премій у повній відповідності із законодавством і виплата повинна здійснюється у зручній для працівника формі, але ні за яких обставин з затримкою або в обмежених формах, таких як ваучери, купони та векселі.

8.4 Вся понаднормова праця повинна відшкодовуються за ставкою премії, визначеною державним законодавством або встановленою колективною угодою. У країнах, де преміальна ставка за понаднормову працю не регулюється законодавством або не існує колективної угоди, персонал повинен отримувати компенсацію за понаднормову працю за преміальною ставкою організації або за преміальною ставкою, яка дорівнює діючим галузевим стандартам, в залежності від того, який з них є більшим.

8.5 Організація не повинна використовувати тільки трудові договори, послідовні короткострокові договори та/ або лже-договори з навчанням або інші схеми, задля уникнення виконання своїх зобов'язань перед персоналом відповідно до чинного законодавства та правил, що стосуються трудового та соціального забезпечення.

9. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Критерії:

9.1 Політика, Практика та Документація

9.1.1 Вище керівництво повинно написати заяву для інформування персоналу, на всіх відповідних мовах, про те, що воно вирішило дотримуватися вимог Стандарту SA8000.

9.1.2 Ця офіційна заява повинна включати зобов'язання організації щодо виконання вимог Стандарту SA8000 та дотримання міжнародних інструментів, зазначених у попередньому розділі про «Нормативні Елементи та

Їх Тлумачення». Заява також повинна зобов'язувати організацію дотримуватися: національних законів, інших відповідних законів та інших вимог, з якими вона погоджується.

9.1.3 Ця офіційна заява та Стандарт SA8000 повинні бути чітко та ясно відображені у відповідній та зрозумілій формі на робочому місці та в приміщеннях та на території, наданих організацією, незалежно від того, чи вона володіє, орендує або укладає договори з постачальником послуг.

9.1.4 Організація повинна розробляти політику та практику впровадження Стандарту SA8000.

9.1.5 Ця політика та практика повинні бути поширені та доступні для персоналу на всіх потрібних мовах. Така інформація також повинна надаватися замовникам, постачальникам, субпідрядникам та субпостачальникам.

9.1.6 Організація повинна вести відповідні записи, щоб продемонструвати відповідність та реалізацію Стандарту SA8000, включаючи вимоги Системи Управління, що містяться в цьому елементі. Відповідні записи повинні зберігатися, а також письмові чи усні висновки надаються представнику(ам) працівника стосовно Стандарту SA8000.

9.1.7 Організація повинна регулярно проводити експертизу своєї політики та, практики, що впроваджують цей Стандарт, та результатів діяльності, для того, щоб постійно вдосконалюватися.

9.1.8 Організація повинна зробити свою офіційну заяву про політику компанії публічно доступній формі та надавати інформацію на вимогу для зацікавлених сторін .

9.2 Команда Соціальних Проектів

9.2.1 Команда соціальних проектів повинна бути створена для реалізації всіх складових Стандарту SA8000. Команда повинна включати збалансоване представництво:

 a) Представник (и) працівника Стандарту SA8000; та

б) Керівництво.

Відповідальність за виконання Стандарту виключно повинна лягати на Вище керівництво.

9.2.2 У профспілкових об'єктах представництво працівників у КСП повинно здійснюватися офіційними профспілками (представниками), якщо вони вирішують надавати такі послуги. У випадках, коли профспілка(и) не призначає представника, або організація не є профспілковою, працівники можуть вільно обирати для цього цільового призначення одного або декількох представників працівників Стандарту SA8000. Ні за яких обставин представник працівника Стандарту SA8000 не може розглядатися як заміна профспілкового представництва.

9.3 Виявлення та Оцінка Ризиків

9.3.1 КСП повинна періодично проводити письмову оцінку ризиків для виявлення та визначення сфер фактичної або потенційної невідповідності цьому Стандарту. Вона також повинна рекомендувати запобіжні заходи для вищого керівництва, яке розглядає/вивчає ці ризики. Дії для вирішення цих ризиків повинні визначатися по пріоритету відповідно до їх рівня небезпеки або коли затримка у відповіді може унеможливити їх вирішення.

9.3.2 КСП повинна проводити ці оцінки на основі рекомендованих даних та методів збору даних та проведенні змістовних консультацій із зацікавленими сторонами.

9.4 Моніторинг

9.4.1 КСП повинна ефективно контролювати діяльність на робочому місці для:

a) дотримання вимог цього Стандарту;

б) здійснення заходів для ефективного вирішення ризиків, визначених КСП; та

в) для ефективності систем, реалізованих для задоволення політики організації та вимог цього Стандарту.

КСП повинна мати право збирати інформаціювідабо включати зацікавлені сторони у свою моніторингову діяльність. КСП повинна також підтримувати зв'язок з іншими відомствами для вивчення, визначення, аналізу та/або вирішення будь-яких можливих невідповідностей щодо Стандарту SA8000.

9.4.2 КСП також повинна сприяти плановому внутрішньому аудиту та складати звіти для вищого керівництва про ефективність та переваги заходів, що вживаються для виконання Стандарту SA8000, включаючи інформацію про виявлені коригувальні та запобіжні заходи.

9.4.3 КСП також повинна проводити періодичні наради для аналізу прогресу та визначення потенційних заходів для полегшення втілення Стандарту.

9.5 Внутрішнє Залучення та Спілкування

9.5.1 Організація повинна продемонструвати, що персонал чітко розуміє вимоги

Стандарту SA8000 та повинна на регулярній основі повідомляти про вимоги Стандарту SA8000 через щоденні комунікації.

9.6 Управління та Вирішення Скарг

9.6.1 Організація повинна встановити процедуру подання письмових скарг, яка є конфіденційною, неупередженою, некаральною та доступною персоналу та зацікавленим сторонам для надання коментарів, рекомендацій, звітів або скарг щодо робочого місця та/або невідповідностей до Стандарту SA8000.

9.6.2 Організація повинна мати методики для розслідування, подальшого розгляду та повідомлення про результати скарг, стосовно робочих місць, та/або невідповідностей до цього Стандарту або впровадження його політики та правил. Ці результати повинні бути доступними для всього персоналу та, за запитом, для зацікавлених сторін.

9.6.3 Організація не повинна карати, звільняти або іншим чином дискримінувати будь-кого з персоналу або зацікавленої сторони за надання інформації щодо дотримання вимог Стандарту SA8000 або за подання інших скарг на робочому місці.

9.7 Зовнішня Перевірка та Залучення Зацікавлених Сторін

9.7.1 У випадку запланованих та незапланованих аудитів з метою підтвердження відповідності вимогам цього Стандарту, організація повинна повною мірою співпрацювати з зовнішніми аудиторами, щоб визначити ступінь та частоту будь-яких проблем, що виникають при виконанні Стандарту SA8000.

9.7.2 Організація повинна брати участь у залученні зацікавлених сторін, щоб досягти постійного дотримання Стандарту SA8000.

9.8 Коригувальні та Запобіжні Дії

9.8.1 Організація повинна сформулювати політику та процедури для негайного впровадження коригувальних та запобіжних дій та надавати їм відповідні ресурси. КСП повинна забезпечити, щоб ці заходи були ефективно впроваджені. 

9.8.2 КСП повинна вести облік, включаючи графіки, що відображають, як мінімум, невідповідності, пов'язані з дотриманням Стандарту SA8000, їх основними причинами, коригувальними та запобіжними діями та результатами впровадження.

9.9 Навчання та Нарощування Потенціалу

9.9.1 Організація повинна реалізовувати навчальний план для всього персоналу для ефективного впровадження Стандарту SA8000, як це повідомляється результатами оцінки ризиків. Організація повинна періодично визначати ефективність навчання та вести облік їх характеру та частоти.

9.10 Управління Постачальниками та Підрядниками

9.10.1 Організація повинна проводити належну перевірку своїх постачальників/субпідрядників, приватних служб зайнятості та субпостачальників на дотримання ними Стандарту SA8000. Такий самий підхід повинен застосовується при виборі нових постачальників/субпідрядників, приватних служб зайнятості та субпостачальників. Дії, вжиті організацією для виконання цієї вимоги повинні  обов’язково бути зареєстровані та включати в себе:

a) ефективне повідомлення про вимоги цього Стандарту до вищого керівництва постачальників/субпідрядників, приватних служб зайнятості та субпостачальників;

 б) оцінювання значних ризиків невідповідності постачальниками/субпідрядниками, приватними агентствами зайнятості та субпостачальниками. [Примітка: пояснення "значного ризику" наведено в Керівництві по Стандарту SA8000];

 в) вживання належних заходів для забезпечення розгляду належним чином серйозних ризиків постачальниками/субпідрядниками, приватними агентствами зайнятості та субпостачальниками та організацією, де й коли це доцільно, та визначати пріоритети відповідно до здатності та ресурсів організації впливати на ці суб'єкти; [Примітка: пояснення "розумні зусилля" наведено в Керівництві по Стандарту SA8000];та

г) встановлення заходів моніторингу та відстеження ефективності постачальників/субпідрядників, приватних служб зайнятості та субпостачальників для забезпечення ефективної ліквідації цих значних ризиків.

9.10.2 Якщо організація отримує, обробляє або рекламує товари та/або послуги від постачальників/субпідрядників або субпостачальників, які класифікуються як надомні працівники, організація повинна вжити ефективних заходів для забезпечення надомних працівників рівнем захисту, по суті еквівалентним такому, що надається іншим працівникам організації відповідно до вимог цього Стандарту.

 
 
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 
89600, Україна, м.Мукачево
вул.Матросова, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 2-30-18
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ